Tyovoimakoodin korvaaminen

Työsäännöstön tuntemisessa työnantaja on velvollinen varmistamaan esteettisiä ja terveellisiä työolosuhteita, ja kaikilla laitteilla ja laitoksilla on oltava sertifikaatti, ts. CE-merkintä.

Sertifiointi, ts. Materiaalien vaatimustenmukaisuuden arviointi, on prosessi, jossa tutkitaan systemaattisesti sen tilan tila, jossa tietty tuote täyttää erityisvaatimukset (tämä koskee enemmän turvallisuusvaatimuksia. Konesertifioinnilla on monia näkökohtia. Sen todennäköisesti saavuttaa suunnittelija suunnittelutilassa tai valmistaja toteutuksen yhteydessä. Sertifioinnin voi tehdä tuotteiden vastaanottaja tai yksikkö, joka on riippumaton tuotteiden suunnittelijasta, valmistajasta tai vastaanottajasta.Koneiden laillinen varmentaminen otettiin käyttöön 17. toukokuuta 2006 annetulla direktiivillä 2006/42 / EY koneiden mielessä. Se esitettiin Puolan lakiohjelmalle 21. lokakuuta 2008 annetulla talousministerin lailla, joka koskee koneiden vähimmäisvaatimuksia (lait, nro 199, kohta 1228, joka tuli voimaan 29. joulukuuta 2009.Konesertifikaatti koskee itse konetta, vaihdettavia laitteita, turvakomponentteja, nostovälineitä, ketjuja, köysiä ja hihnoja.Koko Euroopan unionin koneiden varmentamiskriteerit sisältyvät liitteeseen. Myös tietoon 2006/42 / EY, jonka otsikko on: Olennaiset luottamus- ja terveydensuojavaatimukset koneiden suunnittelulle ja täyttämiselle.Lisäksi tässä direktiivissä otetaan käyttöön koneiden jako erityisen arkaluontoisiksi ja toisiksi.Niiden organisaatioiden ja laitteiden sertifiointi, joiden toimintaan ja käyttöön liittyy suuri riskitaso, toteutetaan jo suunnitteluvaiheessa. Muut laitteet ja koneet sertifioidaan sisäisen tuotannon valvonnan aikana.Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki laitteet ja koneet, jotka voivat vapaalla tavalla tuottaa uhan ihmisten hengelle tai terveydelle sekä olemukselle ja ympäristölle, on sertifioitava, ts. Vaatimustenmukaisuuden arviointi.