Raitista ilmaa englanniksi

Terveys ja koko hyvinvointi sekä lisäksi ihmisen suorituskyky riippuvat huomattavasta ajanjaksosta ympäristöstä ja ympäristöstä, jossa vapaa-aika on ja toimii. Siksi on tärkeää varmistaa, että hengitettävän ilman tila ja puhtaus työympäristöissä vastaa annettuja määräyksiä ja sääntöjä. Eri toimialojen kehitys auttaa osaltaan lisäämään vaatimuksia, jotka liittyvät työpaikkaan, turvallisuuteen ja terveyteen. Nämä osatekijät ottavat huomioon sen, että "lämpimän ilman" kysyntä on etusijalla sekä tulevaisuudessa että tulevaisuudessa.

Työpaikkojen tehokkaan ilmanvaihdon varmistamiseksi nyt sopivan laitteen valinnan vaiheissa on suoritettava asianmukaiset analyysit, laskelmat ja suunnittelulaitokset asianmukaisen ilmanvaihtojärjestelmän suorittamiseksi. Pölynpoistojärjestelmien suunnittelu, suuryrityksen pölynpoistojärjestelmien suunnittelu. Suunnittelutyön tärkein vaihe on määritellä ilman nopeus huoneessa, jossa on saastuminen, siten, että varmistetaan, että pöly tai kaasupartikkelit joutuvat riittävästi saastumisen lähteeseen. Tärkein on ja tarjota riittävät annokset ilmankiertoa kotona terveysvaatimusten mukaisesti. Toinen suuri ongelma monien suunnittelijoiden keskuudessa on määrittää putkistojen ilman nopeus siten, että estetään epäpuhtauksien kertyminen ilmanvaihtokanaviin ja minimoidaan melu- ja virtausvastus. Tärkeää on se, että työpajalla on käytössä voittoa, kun järjestelmä on käytössä. Järjestelmän asianmukaisesti valitut elementit, joissa ei ole ylimitoitusta, voivat myös sisältää käyttökustannusten alenemisen. Kaikki suodatus- ja ilmanvaihtolaitokset ja -järjestelmät on suunniteltu tarkasti määriteltyjen määrien, teoreettisten perusteiden ja saniteettivaatimusten mukaan asiantuntijakokemukseen. Kaikki kuluttajan tehtävät & nbsp; käsitellään erikseen. Yritykset kehittävät ja esittelevät useita käsitteitä työpaikkojen hajottamisen mahdollisuudesta taloudellisesta ekologisesta.