Polynpoisto

Direktiivi 94/9 / EY (ATEX on säädös, jota sovelletaan myös laitteisiin ja ohjaustapoihin. Käsiteltävät laitteet on tarkoitettu ratkaisevasti käyttämään niitä alueilla, joita metaani- tai hiilipölyräjähdys vaarantaa. Tämä direktiivi on Euroopan parlamentin ja 23. maaliskuuta 1994 antaman lausunnon aineisto.

Paikallisessa oikeusjärjestelmässä perustettiin talousministeriön 22.12.2005 antaman asetuksen perusta. OJ Nro 263, kohta 2203 Direktiivin päätarkoituksena on lähinnä lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, joka siirtyy laitteisiin ja tietosuojajärjestelmiin metaanin tai useamman hiilipölyn käyttämiseksi räjähdysvaarallisissa tiloissa. Direktiiviä sovelletaan myös laitteisiin ja tietosuojajärjestelmiin, joita käytetään räjähdysvaarallisilla etäisyyksillä. Samalla on huomattava, että tämä periaate koskee turvallisuus-, ohjaus- ja säätölaitteita. Nämä astiat on tarkoitettu käytettäviksi käsiteltyjen vyöhykkeiden ulkopuolella, mutta ne tulevat turvallisesti esiin räjähdysalttiilla alueilla maadoitetuissa laitteissa ja suojajärjestelmissä.ATEX-direktiivistä on poikkeuksia. Käsiteltävä tahto ei liity muun muassa lääketieteellisiin laitteisiin, joita käytetään lääketieteellisessä välineessä. Sitä ei rangaistava lisäksi kotitalouskäyttöön tarkoitetuille laitteille, henkilökohtaisille suojavarusteille, laivoille, kuljetusvälineille.Tällä Euroopan unionin säädöksellä on erityisvaatimuksia, jotka annetaan annetuissa standardeissa. Lisäksi se luokittelee räjähdysherkät alat, jotka ovat nähtävissä vuoden 1999/92 / EY ATEX137 -standardin 16.12.1999 liitteessä I "Sopivia vaatimuksia työntekijöiden, jotka voivat altistua räjähdysvaarallisilla alueilla toimiville alueille, luottamuksen ja terveyden parantamiseksi".Tanska ja suojajärjestelmät voivat koskea muita direktiivejä, jotka koskevat muita näkökohtia ja joissa säädetään myös CE-merkinnän sijoittamisesta siellä. Tämän merkin on oltava avoin, helppo ja kestävä.Nykyinen direktiivi korvataan uudella ATEX-periaatteella 2014/34 / EU. Siitä tulee 20.4.2016.