Metallipoly

Toimistossa, jossa on pölyjä, nesteitä, kaasuja tai syttyviä höyryjä, eikä potentiaalisesti räjähdysalttiille ilma-alukselle ole määritetty aluetta, olisi viipymättä laadittava kattava asiakirja, nimeltään räjähdysvaaran arviointi.On muistettava, että työnantajan vastuulla on johtaa räjähdysvaara-alueita.

Katso myös kohta 37. 1. Yksityis- ja hoitoministerin asetus, annettu 7. kesäkuuta 2010, rakennusten, muiden rakennusten ja alueiden palontorjuntaa koskevasta asiakirjasta (Lakilehti 10.109.719 sekä sukulaisille että heidän sukulaisilleen alueet, joilla tuotetaan, varastoidaan, varastoidaan tai varastoidaan palavia aineita, joissa voi olla räjähtäviä seoksia, suoritetaan räjähdysriskin arviointi.Nykyisessä arvioinnissa on ehdottoman välttämätöntä ilmoittaa räjähdysalttiat huoneet. Asunnoissa ja ulkotiloissa on nimettävä asianmukaiset räjähdysvaaralliset alueet. Olisi kehitettävä graafinen dokumentaatio, joka sisältää luokituksen ja räjähdyksen aiheuttavat tekijät.

Räjähdysriskien arvioinnin tulisi perustua nykyisiin eurooppalaisiin standardeihin, mukaan lukien:• PN-EN 1127-1: 2011 "Räjähtävä ilmapiiri. Tuulilasin ehkäisy ja räjähdysapu.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Räjähtävät ilmakehät - Avaruusluokitus - Kaasun räjähdysvaaralliset ilmaolot.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Räjähtävä ilmapiiri.Avaruusluokitus. Palavia pölyjä sisältäviä ilmakehää,• Tekninen standardi ST-IIG-0401: 2010 "Kaasuverkot. Räjähdysvaara-alueiden analyysi ja luominen.• PN-EN 6079-10-14 "Räjähtävä ilmapiiri - sähköasennusten suunnittelu, valinta ja kokoonpano"• PN-EN 60079-20-1 "Räjähtävä ilmapiiri - Kaasujen ja höyryjen luokittelussa käytettävät materiaalin ominaisuudet - Testimenetelmät ja mahdollisuudet taulukkoon"• PN-EN 50272-3: 2007 "Turvavaatimukset ja akun toissijainen hallinta..