Elk sivustojen paikannus

Drivelan Ultra

Verotuksessa kirjattuihin myynteihin tulisi hallita veronmaksajia, jotka myyvät luonnollisten henkilöiden tilannetta ilman yrityskampanjoita ja viljelijät, jotka maksavat osana kiinteämääräistä summaa. Myynnin tallentamatta jättämisen tapaukset rajoittuvat seuraamuksiin, joista määrätään tietyssä laissa. Veronmaksajat käyttävät usein taipumusta olla velvoittamatta heitä ja tietysti esimerkiksi valvonnan puuttumista liikevaihdon rajoista, jotka oikeuttavat rekisteröimään myyntiä kassakoneiden avulla, ja esimerkkejä, joissa uusia säädöksiä, jotka edellyttävät ilmoitettua yritysten on pidettävä kirjaa.

Velvollisuus pitää kirjaa kassakoneiden kanssa ei ole harhaa, sillä se määritellään seuraamusten määrittelemiseksi yhteisöille, jotka johtuvat tuotteiden verotusta ja apua koskevasta säädöksestä. Toisin sanoen, lakisääteisten säännösten noudattamatta jättäminen, joissa määrätään järjestelystä pitää kirjaa kassakoneiden avulla elzab mera & nbsp; sisältää suuria seuraamuksia, ei ole syytä riskiä täällä. On vaikeaa, ettei jokainen johtaja ole tietoinen tästä asiasta eikä tiedä lakia.

Art. 111 para. Verovelvollisen tai veroviraston päällikön avustuksella voidaan periä vakava seuraamus, jonka suuruus on 30 prosenttia verosta, joka on peritty hankittaessa tuotteita tai palveluja. Luonnollisten henkilöiden osalta, jotka eivät noudata pöytäkirjaa, tällainen yhteisö on syyllistynyt verorikoksesta tai rikoksesta. Tämä ei ole yrittää huijata sinua tässä tapauksessa, ja ennen kaikkea sinun pitäisi ottaa käyttöön kirjanpitäjän tai asianajajan neuvot, jotka varmistavat, että yrittäjä noudattaa lakisääteisiä määräyksiä.

Kassakoneiden avulla kirjattavassa myyntipisteessä on syytä huomata, että verovelvollisuudella on vain ja vain puutteita, jotka olivat takavarikoita 1 päivän joulukuuta 2008 välisenä aikana, joten siitä hetkestä, kun hän pääsi oikeudelliseen järjestelmään. säännöksiä. Täällä, häät onnistuneen virheen, lainvalvontaviranomaiset eivät ole kiinnostuneita oikeudellisesta, verotuksellisesta ja rikosoikeudellisesta vastuusta, joka on ajanjakso ennen 1. joulukuuta 2008. hän oppii määrätyssä ajassa, jolloin lakisääteinen toiminta keskeytyy.